Instalacje fotowoltaiczne to szansa zarówno dla właścicieli domów jedno- lub wielorodzinnych, jak i przedsiębiorców posiadających biuro czy budynek przemysłowy na znaczne obniżenie comiesięcznych rachunków oraz pozyskiwanie energii w ekologiczny, niezagrażający środowisku sposób. Choć wiele programów dotacyjnych skierowanych jest w stronę osób prywatnych, „Energia Plus” to intrygująca propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej skierowana do właścicieli małych, średnich oraz dużych firm.

„Energia Plus” – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorców

Na osoby prowadzące własny biznes, które zdecydują się na przystąpienie do programu „Energia Plus”, czeka możliwość zaczerpnięcia częściowo umarzalnej pożyczki o kwocie od 500.000 do 300.000.000 polskich złotych. To szansa na zainwestowanie pieniędzy w system fotowoltaiczny, który spełni wszystkie wymagania związane z poborem prądu w całym budynku.

Dostępne jest również wsparcie w rodzaju standardowej dotacji. Jej wartość zależy od kosztu inwestycyjnego, który zdecydujemy się podjąć wybierając odpowiednie panele słoneczne oraz inne elementy instalacji fotowoltaicznej. W obu przypadkach jednak (zarówno dotacji, jak i pożyczki), są wymagane do spełnienie podstawowe wymagania, które opisane są szczegółowo w regulaminie akcji. Najważniejsza informacja to taka, iż z programu może skorzystać jedynie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku.

Korzystając z naszych usług, czyli kompleksowej realizacji fotowoltaicznej dla firm, nie będziesz musiał martwić się załatwianiem skomplikowanych i czasochłonnych formalności – wszystkie niezbędne dokumenty oraz pisma dostarczymy w Twoim imieniu. Dzięki temu będziesz mógł zająć się ekspansją swojej firmy, a my zajmiemy się resztą. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi świadczeniami, a w razie jakichkolwiek pytań na temat dostępnych programów dofinansowujących zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

>> Leasing dla firm

  • Idea Bank
  • Raiffaisen Bank

>> Kredyty

  • Alior Bank
  • Santander

Ekokredyt

Jest wiele możliwości finansowania Inwestycji związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą finansowania uwzględniając rodzaj Inwestycji.

1. Przeznaczenie

Kredyt na sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

– osoby fizyczne

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 0% do 36 miesięcy lub do 5% (zmienne) powyżej 36 miesięcy
Prowizja: ustalana indywidualnie

5. Dodatkowe informacje

wymaganych dokumenty dotyczące osiąganych dochodów: Umowa o pracę na czas nieokreślony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia
Umowa o prace na czas określony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia, przy czym okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące) Emerytura – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia Renta – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia, jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może ć krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące) Świadczenie przedemerytalne – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
Działalność rolnicza – uzyskiwanie dochodu od co najmniej 3 miesięcy Działalność gospodarcza – Pełna księgowość, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa – minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tego tytułu
Kredyt może zostać udzielony wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)
Przy kwocie poniżej 15 tyś kredyt udzielony może zostać na oświadczenie Minimalny dochód Klienta wynosi 500 zł Bank wymaga zgody współmałżonka Kredytobiorcy dla umów powyżej 20 tyś brutto.

Bank nie wymaga: przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym, przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej, przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia, dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym, zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych

1. Przeznaczenie

SolarLease jest kredytem oferowanym przez bank Santander w celu sfinansowania zakupienia oraz realizacji instalacji fotowoltaicznych

2. Forma dofinansowania

Pożyczka

3. Dla kogo?

– głównie dla firm

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: w zależności od pakietu
Okres kredytowania: w zależności od umowy
Oprocentowanie: zależne od kwoty pożyczki
Prowizja: ustalana indywidualnie

5. Dodatkowe informacje

SolarLease to propozycja banku Santader, która kierowana jest głównie do firm planujących montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie budynku swojej firmy – czy to w biurze, czy hali produkcyjnej. Okres finansowania wynosi do 72 miesięcy, co pozwala na rozłożenie usługi na przestrzeni sześciu lat. Udział własny wynosi minimum 10%, co jest standardem przy tego rodzaju propozycjach ze strony firm zajmujących się powierzaniem kredytów.

Dodatkowo, Santander proponuje ubezpieczenie mienia oraz „Bezpieczną ratę od nagłych wypadków”, co może skłonić osoby obawiające się nieprzewidzianych nieprzyjemnych sytuacji, które mogą narazić ich na wydatki. Na umowie widnieje również niezmienna rata, co pozwoli firmom na dokładne zaplanowanie nadchodzących wydatków spowodowanych zmianą źródła energii zasilania na promienie słoneczne.

Dzięki niezmiennej racie, jak twierdzi sam bank, „możesz zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed ryzykiem stóp procentowych” oraz „masz możliwość łatwiejszego planowania finansowego przez ustabilizowanie kosztów odsetkowych”. Dzięki tym obietnicom, również małe firmy mogą potencjalnie zainwestować w technologię fotowoltaiczną, ponieważ ich budżet nie będzie narażony na nagłe wydatki.

Na koniec warto wspomnieć o oferowanym przez Santander pełnym wsparciu mobilnego Doradcy. Jest to dość nietypowa opcja, która jednak może zaskarbić sobie wielu zwolenników. Dzięki niej, doświadczony reprezentant wspomnianej firmy pomoże w dobraniu odpowiedniego dla danej sytuacji pakietu, jak i również będzie w stanie podpisać umowę w docelowej firmie swojego Klienta.

1. Przeznaczenie

Finansowanie inwestycji dotycze działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przy czym inwestowane urządzenia muszą zmniejszać zużycie energii o minimum 20%.

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dotacja NFOŚiGW.

3. Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Beneficjent musi spełniać warunek ustawy, tj.musi mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski, posiadać dostępny limit pomocy de minimis.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych
dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych
Okres kredytowania: 10 lat
Prowizja: ustalana indywidualnie

5. Koszty kwalifikowane

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych do uzyskania dotacji w ramach nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.
Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
projekt i przygotowanie dokumentacji technicznej
nabycie i instalację urządzeń, materiałów, technologii
prace budowlano-montażowe
przeprowadzenie weryfikacji inwestycji

6. Dodatkowe informacje

wymagany jest raport z oceny projektu modernizacji technologii w oparciu o wytyczne Programu
czas trwania: do końca 2016 roku lub do wyczerpania środków
pula środków: 60 mln PLN
minimalna kwota kredytu: 20 000 PLN
wypłata dotacji do końca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji
bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji
dotacja przeznaczona jest na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu

1. Przeznaczenie

Finansowanie inwestycji dotycze działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przy czym inwestowane urządzenia muszą zmniejszać zużycie energii o minimum 20%..

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dotacja NFOŚ.

3. Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
spółdzielnie mieszkaniowe,
Beneficjent (również Spółdzielnia) musi spełniać warunek ustawy, tj.musi mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski, posiadać dostępny limit pomocy de minimis.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych
dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: od 4.0% + Wibor 1M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 1M
Prowizja: 3.5%

5. Koszty kwalifikowane

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych do uzyskania dotacji w ramach nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.
Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
projekt i przygotowanie dokumentacji technicznej
nabycie i instalację urządzeń, materiałów, technologii
prace budowlano-montażowe
przeprowadzenie weryfikacji inwestycji

6. Dodatkowe informacje

wymagany jest raport z oceny projektu modernizacji technologii w oparciu o wytyczne Programu
czas trwania: do końca 2016 roku lub do wyczerpania środków
pula środków: 60 mln PLN
minimalna kwota kredytu: 20 000 PLN
wypłata dotacji do końca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji
bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji
dotacja przeznaczona jest na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu

1. Przeznaczenie

Zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym, m.in.: kotły centralnego ogrzewania (gazowe, opalane biomasą), pompy ciepła i/lub rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne.

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 150 000 PLN brutto.
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie:
do 36 miesięcy: 8%
od 37 do 120 miesięcy: 7.0% + Wibor 6M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 6M
Prowizja: 7.0% (może zostać obniżona do 6.0% w przypadku nabycia np. karty kredytowej lub ROR)
Prowizja: 3.5%

5. Dodatkowe informacje

czas trwania: do odwołania oferty
pula środków: n/d

1. Przeznaczenie

Zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym, m.in.: kotły centralnego ogrzewania (gazowe, opalane biomasą), pompy ciepła i/lub rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne.

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 150 000 PLN brutto.
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie:
do 36 miesięcy: 8%
od 37 do 120 miesięcy: 7.0% + Wibor 6M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 6M
Prowizja: 7.0% (może zostać obniżona do 6.0% w przypadku nabycia np. karty kredytowej lub ROR)
Prowizja: 3.5%

5. Dodatkowe informacje

czas trwania: do odwołania oferty
pula środków: n/d

1. Przeznaczenie

Finansowanie udzielane jest na na modernizację systemów grzewczych i wykorzystanie OZE

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dopłata

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą
wspólnoty mieszkaniowe
nadleśnictwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
100.000 zł dla osób fizycznych
300.000 zł dla pozostałych Kredytobiorców
dopłata dotyczy wsparcia w oprocentowaniu przez pierwsze 60 miesięcy
Okres kredytowania: do 10 lat
Dopłata: do 5 lat
Oprocentowanie:
do 60 miesięcy: Wibor 3M, w kolejnych miesiącach: Wibor 3M + 2%
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 3M
Okres dopłaty do oprocentowania: 5 lat
Prowizja: 2.0%

5. Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii
zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
koszt doprowadzenia gazu (przyłącza) do modernizowanej kotłowni
roboty budowlano-montażowe, dotyczące przedmiotu kredytowania, pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
podatek VAT

6. Dodatkowe informacje

czas trwania: do odwołania oferty

1. Przeznaczenie

Kredyt na inwestycje w odnawialne źródła energii i kogenerację

2. Forma dofinansowania

Kredyt

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne; mśp

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: nie więcej niż 80% kosztów realizowanej inwestycji oraz nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych
oraz
do 1.000.000 zł w przypadku budowy systemów zaopatrzenia w ciepło
do 5.000.000 zł w przypadku instalacji energetycznych
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: zgodne z tabelą oprocentowania banku, pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW
Okres dopłat do oprocentowania: 5 lat
Prowizja: 2%

5. Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
zakup materiałów i urządzeń
roboty budowlano-montażowe związane z wykonywanym źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródło energii, w tym wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła
rozruch mechaniczny i technologiczny
niezbędna budowa, adaptacja, remont lub przebudowa obiektów budowlanych związanych z technologią instalacji energetycznej
transport urządzeń

6. Dodatkowe informacje

czas trwania: do 31 grudnia 2016

1. Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

2. Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
MŚP
duże przedsiębiorstwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: stawki ustalane indywidualnie
Wkład własny: 10% – 40%
Wykup: 10% – 16%

1. Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

2. Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
MŚP
duże przedsiębiorstwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: brak
Wkład własny: 10% – 45%
Wykup: 16%

Skontaktuj się